Styrelseledamöter 2017Margaretha Dahlström, ordförande
Tidigare barnbibliotekskonsulent i Göteborgs stad, barnboksrecensent.

Helena Holmquist, kassör
Ekonom

Per Dahlström, sekreterare
Intendent Göteborgs konstmuseum

Lovisa Rodhe, redaktör
Kommunikationsstrateg

Magnus Sjöberg, klubbmästeri och fotograf
Skribent, biblioteksassistent på Skolbibliotekscentralen i Göteborg

Alexandra Herlitz, webbredaktör
Konst- och bildvetare, verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet och som museipedagog vid Göteborgs konstmuseum

Alexandra Ågren, klubbmästeri
Grundskollärare

Cicci Sjödelius, klubbmästeri
Förläggare

Johanna Sarnell, klubbmästeri
Bokhandlare på Bokskåpet i Göteborg

Christina Wedenmark, klubbmästeri
Barnbibliotekarie och litteraturpedagog