Styrelseledamöter 2016Margaretha Dahlström, ordförande
Tidigare barnbibliotekskonsulent i Göteborgs stad, barnboksrecensent.

Staffan Wennerlund, vice ordförande och redaktör
Tidigare bibliotekarie

Helena Holmquist, kassör
Ekonom

Per Dahlström, sekreterare
Intendent Göteborgs konstmuseum

Lovisa Rodhe, redaktör
Kommunikationsstrateg

Magnus Sjöberg, klubbmästeri och fotograf
Skribent, biblioteksassistent på Skolbibliotekscentralen i Göteborg

Alexandra Herlitz, webbredaktör
Konst- och bildvetare, verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet och som museipedagog vid Göteborgs konstmuseum

Alexandra Ågren, klubbmästeri
Grundskollärare

Cicci Sjödelius, klubbmästeri
Förläggare